TUTVUSTUSVAATEDARVELDUSED   SISENE
      
 
Naabrivalve
Sissemurdmised ja vargused inimeste kodudest ning suvilatest on suureks probleemiks. Üheks võimaluseks kaitsta oma vara on sellel silma pealhoidmine siis, kui viibitakse eemal. Naabrivalve liikumine töötab põhimõttel, kui näed, siis reageeri. Kes aitab valvata Teie kodu või suvilat siis, kui viibite ise eemal?

Meil on lahendus...

...kollektiivselt kasutatav kaameravalvesüsteem ehk WIP- naabrivalve. WIP- naabrivalve eesmärgiks on toetada ning täiendada erinevaid turvalisust parandavaid tegevusi. Kollektiivsel kasutamisel on suurem tõenäosus avastada kahtlaseid liikumisi, kuna kaamerate vaateväljas toimuvat jälgib rohkem, kui üks silmapaar. Pilti saavad jälgida vaid selleks volitatud isikud igast internetiga ühendatud arvutist. Kaameraid ei pea paigaldama igale elamule. Piisab ka suuremate teede sissesõitudele. Seeläbi näeb juba varakult ära tundmatute isikute või autode liikumised. Salvestisi säilitatakse meie serveris 1 kuu vältel.

Kaameravalvesüsteemi saab siduda ka turvafirmaga. Seeläbi on patrullekipaa˛il võimalus visuaalselt tutvuda ümbruskonnas toimuvaga ka siis, kui alles sõidetakse väljakutsele ning vastavalt vajadusele kutsuda abivägesid või teavitada teisi korrakaitseorganeid.

Süsteemi paigaldamine on lihtne. Kasutame 3G-l baseeruvat mobiilset salvestusteenust.

Kaameravalve eest hoiatavate plakatite ning kleebiste kasutamine tõstab Teie piirkonda esile ning annab sissetungijatele mõista, et Teie piirkonnaga ei tasu neil arvestada. Vaid Teie ise saate oma elukeskkonda turvalisemaks muuta ning meie saame Teid aidata. Piirkonna katmine kaameratega annab kokkuhoiu rahas ning ülevaate kõikidele naabritele.